Se znalostí cizích jazyků můžete mít úspěšnější kariéru i jednodušší život

Se znalostí cizích jazyků můžete mít úspěšnější kariéru i jednodušší život

Během posledních desetiletí se náš svět stal více závislým a nové technologie nám umožnily pracovat v těsném kontaktu s lidmi po celém světě. Jak rostou vztahy se zeměmi, roste i potřeba mluvit cizím jazykem. Někdo je „samouk“ a někdo využívá zkušené jazykové lektory, například https://www.jazykovekurzypraha.cz/individualni-vyuka-jazyku/.

Je mnoho výhod, proč umět cizí jazyky.

Jednodušší spojení

Jedním z nejvíce obohacujících aspektů lidské zkušenosti je naše schopnost spojit se s ostatními. Schopnost komunikovat s někým v jeho jazyce je neuvěřitelný dar. Dvojjazyční mají jedinečnou příležitost komunikovat s širším spektrem lidí v jejich osobním i profesním životě. Znalost jazyka z vás dělá místního bez ohledu na to, kde se nacházíte, otevírá váš svět doslova a do písmene. Navážete celoživotní přátelství.

Postup v kariéře

V dnešní době již jen málo pracovních pracovních nabídek nevyžaduje znalost cizího jazyka.

Jazykové znalosti mohou být významnou konkurenční výhodou, která vás odlišuje od vašich jednojazyčných vrstevníků. Patří mezi osm nejlepších dovedností požadovaných ve všech profesích – bez ohledu na váš obor nebo úroveň dovedností – a poptávka po dvojjazyčných profesionálech exponenciálně roste.

Zlepší se funkce mozku

Mnoho kognitivních výhod učení jazyků je nepopiratelné. Lidé, kteří hovoří více než jedním jazykem, mají lepší paměť, schopnosti řešit problémy a kritické myšlení, zvýšenou koncentraci, schopnost multitaskingu a lepší schopnost naslouchat. Přepínají mezi konkurenčními úkoly a monitorují změny ve svém prostředí, a také vykazují známky větší kreativity a flexibility. Znalost více jazyků také pomáhá odvrátit mentální stárnutí.

Propojení s jinými kulturami

Cestování do zahraničí se znalostí „domácího“ jazyka změní celý dojem z návštěvy země. Zatímco jednojazyční cestovatelé mohou navštěvovat stejná místa, cestovatelé, kteří ovládají více než jeden jazyk, se snadněji pohybují mimo turistickou bublinu a spojují se a komunikují s místem a jeho lidmi způsobem, který je často nedostupný pro ty, kteří jazyk neumí. Výuka druhého jazyka také otevírá další dveře příležitostem ke studiu nebo práci v zahraničí. Zjistěte více informací o výuce jazyků na https://www.jazykovekurzypraha.cz/individualni-vyuka-jazyku/