Do you speak English? Yes, sir

Do you speak English? Yes, sir

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. V dnešní době, orientované na výkon a seberealizaci, je skoro nemyslitelné, aby se člověk neuměl domluvit jiným jazykem, než česky. Už v době totality vedoucí garnitura KSČ věděla, že se dělný lid neobejde bez ruštiny, v době porevoluční bylo hitem „šprechtění“, tudíž sousední jazyk německý a od přelomu tisíciletí už je jednoznačnou jedničkou „speaking“ anglický. Na jazykovou výbavu a umění konverzace se dbalo vždy.

Není pochyb o tom, že žádný učenec z nebe nespadl. V životě je třeba všemu se naučit, jazyk nevyjímaje. Čím dříve si lidský jedinec znalost osvojí, tím lépe se s ní bude umět zacházet. Angličtina pro začátečníky je určena nejen dětem a dorostu, ale i dospělým. Nikdy není pozdě začít se základními frázemi obecné konverzace a styčnými pravidly gramatiky. Oproti běžným lektorským hodinám jsou ve výhodě takzvané docházkové kurzy, jež přizpůsobí tempo individuálním potřebám konkrétního studenta.

Maximálně osm klientů ve skupině zaručuje optimální přístup a úspěšnou adaptaci v prostředí. Studenti jsou vtaženi do děje výuky aktivní formou, tudíž se nemůže stát, že by některý z nich zůstal bez povšimnutí a nemohl své nabyté vědomosti projevit. Kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři mají efektivní praktiky, jak obecnou angličtinu zvládnout na standardní komunikační úrovni.

Výuka s důrazem obstát v praxi

Pakliže student chce získat jistotu, že se svými vědomostmi pokročil, velmi dobrým měřítkem se stanou kurzy Flyers. Jedná se o přípravu ke zkouškám, jež prověřují jazykové dovednosti jako celek, to znamená čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit k dalšímu učení prostřednictvím radosti z dosažených výsledků. Zkoušky jsou primárně určeny pro děti prvního a druhého stupně.

Dospělí si výsledky výuky velmi snadno ověří v praxi. Mohou svou schopností dorozumět se anglicky oslnit v zaměstnání nebo zvolit příjemnější variantu a vyrazit na výlet do anglicky mluvících zemí. Už žádné strachy, zeptat se na cestu, objednat si kávu nebo vyrazit na nákupy či do vyšší společnosti.