Pojistěte sebe i svůj majetek

Pojistěte sebe i svůj majetek

Na pojištění někteří lidé zapomínají a podceňují ho, což určitě není dobrá strategie. Nyní následky tohoto jednání nepociťují, avšak mohou nastat chvíle, kdy by jim sjednané pojištění ušetřilo mnoho starostí a zejména finančních prostředků. Nechceme tím na nikoho přivolávat smůlu nebo neštěstí, pouze se snažíme vysvětlit důvody, proč se nechat pojistit.

Co je vlastně pojištění?

Pojištění představuje závazek pojistitele podložený pojistnou smlouvou ochránit pojištěného vůči dopadu či škodám z určených negativních či škodlivých událostí. Za měsíční poplatek tedy budete ochráněni pojišťovnou před danými následky. Z této definice je jasně patrné, co pojištění je a proč by ho měl mít sjednané naprosto každý občan naší vlasti. Nikdy totiž nevíte, co se může stát, tudíž byste měli být v každém okamžiku připraveni na veškeré události.

Co si mohu nechat pojistit?

Pojistit si můžete naprosto cokoliv od majetku přes chování až po části těla v tom nejextrémnějším případě. My však zůstaneme nohama na zemi, a proto se budeme bavit především o pojištění domu. Kvalitní pojištění by měla mít sjednána každá rodina, jeho součástí by měla být i pojištěná domácnost. Zahrnuje ochranu jak samotné nemovitosti, tak i pozemku, bazénu či vířivé vany, nebo dokonce vedlejší budovy na daném pozemku.

Kolik mě to bude stát?

Zásadní otázkou v případě jakéhokoliv pojištění je cena, nikdo totiž nechce zbytečně platit přepálené částky, když by mohl tyto peníze využít jinde. Kalkulačka pro pojištění domácnosti vám umožní si přibližně spočítat nákladovou položku právě za vaši domácnost. Stačí pouze zadat jednoduché údaje zahrnující například typ budovy či obytnou plochu. Software se poté o všechno postará a přibližnou cenu vám vypočítá.

Pokud ještě nemáte sjednané majetkové pojištění, měli byste tak urychleně učinit a nespoléhat se na štěstí či náhodu, že se nic špatného nestane.