Morava je kraj nejen zemědělský

Morava je kraj nejen zemědělský

Moravský region se rozkládá ve východní části našeho území a je to jedna z jeho historických částí. Před jeho osídlení Slovany zde žily keltské a germánské kmeny a jeho velká část později tvořila součást historické Velkomoravské říše. V minulosti byla Morava kolébkou slovanské kultury a křesťanství.

V současné době je to oblast průmyslová i zemědělská. Mezi její důležitá centra patří Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín. V okolí Ostravy probíhala v minulosti intenzivní těžba uhlí. Do její aglomerace náleží i město Havířov, které vzniklo právě díky dolům. Nabídka práce Havířov se v současné době soustřeďuje především na průmysl strojírenský, energetický, potravinářský či gumárenský. Tyto průmyslové obory mají ve městě větší zastoupení.

Morava je však také známá díky zemědělství, které se zaměřuje na produkci vína. Nalezneme zde obrovské množství vinic.

Zlín – metropole jihovýchodní Moravy

Zlín je statutární město, které se nachází v jihovýchodní části Moravy, na rozhraní Vizovických a Hostýnských vrchů a je to centrum Zlínského kraje. Nabízí unikátní funkcionalistickou architekturu, kterou nespatříte nikde jinde a to nejen na našem území, ale ani ve světě. Prohlédnout si můžete místní památkovou zónu, která se nachází v centru města. K vidění je zde tovární areál a obytné čtvrti, které byly vybudovány v době největšího rozmachu obuvnického průmyslu, jež zde založila rodina Baťova. Ta zde dostala v 90. letech 19. století povolení ke zpracování kůží a výrobu obuvi.

V současné době se nabídka práce Zlín soustřeďuje na průmysl strojírenský, potravinářský či dřevozpracující.

Velký výběr pracovních pozic naleznete na portálu hitprace. Tento portál nabízí volná místa z celého území naší republiky a vybírat si můžete jak podle regionů, tak i podle oborů lidské činnosti.